منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل

برخی منابع دوره دکتری حقوق بین الملل  دولتی :

آزمون دوره دکتری حقوق بین الملل در چهار عنوان درسی زیر انجام می پذیرد:

•          حقوق بین الملل عمومی

•          حقوق سازمان های بین المللی

•          حقوق بین الملل خصوصی

•          متون حقوقی به زبان های انگلیسی و یا فرانسه


درحال حاضر دانشگاه تهران ( www.ut.ac.ir   )، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ، واحد اصفهان و مرکز آموزش های بین المللی قشم و دانشگاه پیام نور مرکز، در مقطع دکتری حقوق بین الملل دانشجو می پذیرند. از نظر امکانات پژوهشی و وجود اساتید تقریبا بیشتر دانشگاه های مذکور در یک سطح قرار دارند اگرچه از برخی جهات بعضی از دانشگاه ها مزیت ها و امتیازات ویژه و بهتری دارند.

به نظر می رسد در مورد سرفصل ها، مطالعه و بررسی حداقل منابع زیر الزامی باشد البته دانشگاه پیام نور منابع محدود تر و معینی دارد که در صورت برگزاری آزمون مجزا ، آزمون از آن مواد صرفا به عمل خواهد آمد:


ادامه مطلب...

/ 1 نظر / 110 بازدید